• דער ניי געקומענער Der Naye Gekumener (The Newcomer)
  Categories

  Rare Books
  Yiddish
  Americana

  F 145 J5N4


  Place:
  Vineland, New Jersey

  Date:
  1959-1964

  Author:
  יידישער קולטור צענטער אין וויינלאנד Jewish Cultural Group in Vineland

  Printer/Publisher:
  יידישער קולטור צענטער אין וויינלאנד Jewish Cultural Group in Vineland

  Subject:
  Yiddish, Americana

  Comments:

  Yiddish and English journal of the Jewish agricultural colony in Vineland, New Jersey.

  Materials donated by the Kuperwaser family by whose generous permission they have been made available.


  Catalog Link:
  https://huc.on.worldcat.org/oclc/806233277


  SEE ONLINE